شنبه 10 آبان 1399

سامانه ویدیو کنفرانس
جهت استفاده از سامانه ویدیو کنفرانس کلیک کنید.

اخبار دفتر و گروههای آموزشی

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه هوایی ...

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه هوایی برق
سه شنبه ششم آبان 1399

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های ...

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع
سه شنبه ششم آبان 1399

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های ...

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع
سه شنبه ششم آبان 1399

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی
دوشنبه پنجم آبان 1399

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399

فایل دوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل دوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399

فایل اول دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل اول دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و ...

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399

اطلاعیه برگزاری دوره روش های نمونه گیری و جمع آوری ...

اطلاعیه برگزاری دوره روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399

  اخبار و مناسبتها

  پنجشنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1399

  نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی ...

  نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  سه شنبه سوم دي 1398

  زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردب ...

  زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  چهارشنبه بیستم آذر 1398

  زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید ...

  زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  چهارشنبه سیزدهم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  چهارشنبه ششم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  يکشنبه سوم آذر 1398

  زمانبندی تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت مدیریت تو ...

  زمانبندی تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  شنبه دوم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی ...

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  دوشنبه ششم آبان 1398

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذرباي ...

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي
  شنبه ششم مهر 1398