جمعه 4 مهر 1399

سامانه ویدیو کنفرانس
جهت استفاده از سامانه ویدیو کنفرانس کلیک کنید.

اخبار دفتر و گروههای آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری ازتجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری ازتجهیزات
چهارشنبه دوم مهر 1399

فایل دوره اصول و مبانی انرژی های تجدید پذیر

فایل دوره اصول و مبانی انرژی های تجدید پذیر
چهارشنبه دوم مهر 1399

اطلاعیه برگزاری دوره آمطالعات قابلیت اطمینان در شب ...

اطلاعیه برگزاری دوره آمطالعات قابلیت اطمینان در شبکه قدرت با استفاده از نرمافزارPower Factory DIgSILENT
چهارشنبه دوم مهر 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت ...

فایل های دوره آشنایی با آئین نامه ها و قوانین صنعت برق (خدمات مشترکین)
شنبه بیست و نهم شهريور 1399

  اخبار و مناسبتها

  پنجشنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1399

  نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی ...

  نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  سه شنبه سوم دي 1398

  زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردب ...

  زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  چهارشنبه بیستم آذر 1398

  زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید ...

  زمان بندی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  چهارشنبه سیزدهم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  چهارشنبه ششم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  يکشنبه سوم آذر 1398

  زمانبندی تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت مدیریت تو ...

  زمانبندی تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  شنبه دوم آذر 1398

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی ...

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  دوشنبه ششم آبان 1398

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذرباي ...

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي
  شنبه ششم مهر 1398