پنجشنبه 30 آبان 1398

سال رونق تولید
فضای آموزشی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

اخبار دفتر و گروههای آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی
يکشنبه بیست و ششم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه ...

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه بخاری
چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتق ...

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال ​​​​​​​
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره مدارهای الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره مدارهای الکتریکی
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار
سه شنبه بیست و یکم آبان 1398

  اخبار و مناسبتها

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی ...

  اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید نیروی برق آذربایجان غربی
  چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل

  آزمون استخدامی شرکت پویا صنعت اردبیل
  دوشنبه ششم آبان 1398

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذرباي ...

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي
  شنبه ششم مهر 1398

  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت مدیری ...

  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی
  يکشنبه بیست و چهارم شهريور 1398

  اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ...

  اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو
  دوشنبه بیست و چهارم تير 1398

  اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو

  اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو
  يکشنبه بیست و سوم تير 1398

  برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی ...

  برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  چهارشنبه هفدهم بهمن 1397

  برگزاری دوره تفکر استراتژیک

  برگزاری دوره تفکر استراتژیک
  يکشنبه بیست و سوم دي 1397

  برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار ...

  برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثر
  يکشنبه بیست و سوم دي 1397

  مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

  مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید
  شنبه بیست و دوم دي 1397