دوشنبه 3 ارديبهشت 1397

فضای آموزشی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان
فضای آموزشی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

اخبار و مناسبتها

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون استخد ...

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون استخدامی
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایج ...

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی از محل مرکز ملی انرژی
چهارشنبه چهارم بهمن 1396

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق
دوشنبه دوم بهمن 1396

پذیرش دانشجو بدون کنکور

پذیرش دانشجو بدون کنکور
سه شنبه بیست و یکم آذر 1396

مصاحبه آزمون استخدامی نیروگاه اردبیل

مصاحبه آزمون استخدامی نیروگاه اردبیل
چهارشنبه یکم آذر 1396

عقد تفاهم نامه آموزشی مابین مجتمع عالی آذربایجان و ...

عقد تفاهم نامه آموزشی مابین مجتمع عالی آذربایجان و اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
دوشنبه بیست و ششم تير 1396

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشکده معماری و شهرسازی ...

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دوشنبه بیست و ششم تير 1396

عقد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین سازمان نظام مهندسی ...

تفاهم نامه آموزشی در زمینه مدیریت انرژی
جمعه بیست و سوم تير 1396

  رویدادها و اطلاعیه ها

  آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون استخدامی

  بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی از ...

  نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

  پذیرش دانشجو بدون کنکور

  مصاحبه آزمون استخدامی نیروگاه اردبیل