پنجشنبه 30 آبان 1398

تقویم دفتر آموزشی اردبیل

                                   تقویم آموزشی آبان ماه 1398 دفتر اردبیل 
 
نام دوره مدت زمان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
مأمور قرائت کنتور برق 5 ساعت 98/8/9 98/8/9
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه اول) 6 ساعت 98/8/11 98/8/11
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/12 98/8/12
جمعداری اموال 20 ساعت 98/8/11 98/8/13
مشاهده و توصیف (گروه اول) 6 ساعت 98/8/12 98/8/12
مشاهده و توصیف (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/13 98/8/13
فن ورز شبکه هوایی برق 139 ساعت 98/8/11 ادامه دارد
حفاظت شبکه های توزیع 36 ساعت 98/8/19 98/8/22
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه اول) 6 ساعت 98/8/18 98/8/18
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه دوم) 6 ساعت 98/8/19 98/8/19
مدیریت سیستم های منابع آب 48 ساعت 98/8/21 98/8/30
روش های موجود در برنامه ریزی زمانبندی و کنترل پروژه 50 ساعت 98/8/22 ادامه دارد
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه سوم) 6 ساعت 98/8/25 98/8/25
پیشگیری از سرقت تجهیزات برق (گروه چهارم) 6 ساعت 98/8/26 98/8/26
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه سوم) 6 ساعت 98/8/25 98/8/25
اصول حفاظت گفتار و اطلاعات (گروه چهارم) 6 ساعت 98/8/26 98/8/26

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بند ...

يکشنبه 26 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نی ...

چهارشنبه 22 آبان 1398

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید ...

چهارشنبه 22 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

سه شنبه 21 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها ...

سه شنبه 21 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

سه شنبه 21 آبان 1398