جمعه 6 مرداد 1396

فضای آموزشی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان
فضای آموزشی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

اخبار و مناسبتها

پذیرش دانشجو بدون کنکور

پذیرش دانشجو بدون کنکور
چهارشنبه چهارم مرداد 1396

عقد تفاهم نامه آموزشی مابین مجتمع عالی آذربایجان و ...

عقد تفاهم نامه آموزشی مابین مجتمع عالی آذربایجان و اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
دوشنبه بیست و ششم تير 1396

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشکده معماری و شهرسازی ...

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دوشنبه بیست و ششم تير 1396

بازدید معاون اتاق اصناف استان آذربایجان شرقی از مر ...

بازدید معاون اتاق اصناف استان آذربایجان شرقی از مرکز ملی مدیریت انرژی ایران
دوشنبه بیست و ششم تير 1396

عقد تفاهم نامه آموزشی فی ما بین سازمان نظام مهندسی ...

تفاهم نامه آموزشی در زمینه مدیریت انرژی
جمعه بیست و سوم تير 1396

    رویدادها و اطلاعیه ها