چهارشنبه 30 مرداد 1398

آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق استان آذربایجان غربی
سال رونق تولید

اخبار دفتر و گروههای آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی ...

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم انداز ...

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنت ...

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقال و ف ...

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با حفاظت سیستم های قدر ...

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانک ...

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری
چهارشنبه شانزدهم مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و ...

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی
يکشنبه سیزدهم مرداد 1398

  اخبار و مناسبتها

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايج ...

  آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي
  يکشنبه بیست و هفتم مرداد 1398

  اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ...

  اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو
  دوشنبه بیست و چهارم تير 1398

  اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو

  اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو
  يکشنبه بیست و سوم تير 1398

  برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی ...

  برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
  چهارشنبه هفدهم بهمن 1397

  برگزاری دوره تفکر استراتژیک

  برگزاری دوره تفکر استراتژیک
  يکشنبه بیست و سوم دي 1397

  برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار ...

  برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثر
  يکشنبه بیست و سوم دي 1397

  مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید ر ...

  مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید
  شنبه بیست و دوم دي 1397

  اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی ب ...

  اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب
  شنبه بیست و دوم دي 1397

  برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در س ...

  برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها
  يکشنبه شانزدهم دي 1397

  انواع حریم ها در شبکه های توزیع

  دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع
  سه شنبه چهارم دي 1397