چهارشنبه 30 مرداد 1398

آرشیو اخبار

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

(902)

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذربايجان غربي

يکشنبه 27 مرداد 1398
اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو

اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو

(2404)

اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو

دوشنبه 24 تير 1398
اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو

اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو

(1878)

اعلام نتایج آزمون ایران ترانسفو

يکشنبه 23 تير 1398
برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

(615)

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چهارشنبه 17 بهمن 1397
برگزاری دوره تفکر استراتژیک

برگزاری دوره تفکر استراتژیک

(160)

برگزاری دوره تفکر استراتژیک

يکشنبه 23 دي 1397
برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

(162)

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

يکشنبه 23 دي 1397
مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

(211)

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

شنبه 22 دي 1397
اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

(173)

اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

شنبه 22 دي 1397
برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

(109)

برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

يکشنبه 16 دي 1397
برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

(21)

دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان برگزار گردید.

شنبه 15 دي 1397

آخرین اخبار

آزمون استخدامي شرکت مديريت توليد برق استان آذ ...

يکشنبه 27 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های ...

چهارشنبه 23 مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انت ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخ ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره GIS مقدماتی در بخش انتقا ...

چهارشنبه 16 مرداد 1398