پنجشنبه 30 خرداد 1398

آرشیو اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه

دریافت کارت ورود به جلسه

(976)

دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه 25 خرداد 1398
برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

برگزاری آزمون سازمان نظام مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

(426)

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چهارشنبه 17 بهمن 1397
برگزاری دوره تفکر استراتژیک

برگزاری دوره تفکر استراتژیک

(100)

برگزاری دوره تفکر استراتژیک

يکشنبه 23 دي 1397
برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

(100)

برگزاری دوره های آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها و مهندسی مجدد فرآیندها و نقش آن در بازاریابی اثربخش

يکشنبه 23 دي 1397
مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

(109)

مجتمع آذربایجان برنده مناقصه آموزشی نیروگاه شهید رجائی گردید

شنبه 22 دي 1397
اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

(68)

اجرای دوره بالاستیک و هم محوری در در دفتر آموزشی بناب

شنبه 22 دي 1397
برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

(58)

برگزاری دوره آموزشی موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

يکشنبه 16 دي 1397
برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

(21)

دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان برگزار گردید.

شنبه 15 دي 1397
انواع حریم ها در شبکه های توزیع

انواع حریم ها در شبکه های توزیع

(99)

دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

سه شنبه 4 دي 1397
دوره متعادل سازی بار و روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

دوره متعادل سازی بار و روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

(97)

دوره متعادل سازی بار و روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع

دوشنبه 12 آذر 1397

آخرین اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه 25 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه ها ...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (وی ...

شنبه 18 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کنند ...

دوشنبه 13 خرداد 1398

اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

دوشنبه 13 خرداد 1398