پنجشنبه 28 شهريور 1398

آرشیو گروه های آموزشی

گزارش برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

گزارش برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

(107)

گزارش برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

سه شنبه 5 شهريور 1398
اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت رفتار با مشتری

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت رفتار با مشتری

(55)

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت رفتار با مشتری

سه شنبه 5 شهريور 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

گزارش برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

(59)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

سه شنبه 5 شهريور 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع   

گزارش برگزاری دوره آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع   

(59)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع   

شنبه 2 شهريور 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار مربوط به مکانیزاسیون شبکه توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار مربوط به مکانیزاسیون شبکه توزیع

(81)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار مربوط به مکانیزاسیون شبکه توزیع

دوشنبه 28 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

(55)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

دوشنبه 28 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

(179)

اطلاعیه برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط به روش خط گرم

چهارشنبه 23 مرداد 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

(95)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

چهارشنبه 16 مرداد 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

(63)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات گروه انتقال

چهارشنبه 16 مرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

(74)

اطلاعیه برگزاری دوره نرم افزارهای تخصصی در بخش کنترل پروژه

چهارشنبه 16 مرداد 1398

آخرین اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت ...

يکشنبه 24 شهريور 1398

گزارش برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال ...

سه شنبه 5 شهريور 1398

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت رفتار با مشتری

سه شنبه 5 شهريور 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهی ...

سه شنبه 5 شهريور 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با نصب و تعمیر و نگ ...

شنبه 2 شهريور 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار مربو ...

دوشنبه 28 مرداد 1398