پنجشنبه 30 آبان 1398

آرشیو گروه های آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

(33)

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

يکشنبه 26 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه بخاری

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه بخاری

(54)

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نیروگاه بخاری

چهارشنبه 22 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

(14)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

(12)

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

(6)

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

(4)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبرهای نوری

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال

(6)

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش انتقال ​​​​​​​

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره مدارهای الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره مدارهای الکتریکی

(17)

اطلاعیه برگزاری دوره مدارهای الکتریکی

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

(8)

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

سه شنبه 21 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

(6)

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

سه شنبه 21 آبان 1398

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بند ...

يکشنبه 26 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بهره برداری از نی ...

چهارشنبه 22 آبان 1398

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید ...

چهارشنبه 22 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی در انبارها

سه شنبه 21 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها ...

سه شنبه 21 آبان 1398

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

سه شنبه 21 آبان 1398