شنبه 28 دي 1398

آرشیو گروه های آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره های حراست وزارت نیرو

اطلاعیه برگزاری دوره های حراست وزارت نیرو

(20)

اطلاعیه برگزاری دوره های حراست وزارت نیرو

سه شنبه 24 دي 1398
گزارش یرگزاری دوره مفاهیم و تجهیزات تولید انتقال و توزیع

گزارش یرگزاری دوره مفاهیم و تجهیزات تولید انتقال و توزیع

(13)

گزارش یرگزاری دوره مفاهیم و تجهیزات تولید انتقال و توزیع

سه شنبه 24 دي 1398
گزارش برگزاری  دوره سیستم های AC و DC

گزارش برگزاری دوره سیستم های AC و DC

(6)

گزارش برگزاری دوره سیستم های AC و DC

دوشنبه 23 دي 1398
گزارش برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال و فوق توزیع (پایگاه داده GPS و سنجش از راه دور)

گزارش برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال و فوق توزیع (پایگاه داده GPS و سنجش از راه دور)

(2)

گزارش برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال و فوق توزیع (پایگاه داده GPS و سنجش از راه دور)

دوشنبه 23 دي 1398
گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت

گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت

(19)

گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت

يکشنبه 22 دي 1398
اطلاعیه برگزاری دوره PLS-CADP

اطلاعیه برگزاری دوره PLS-CADP

(9)

اطلاعیه برگزاری دوره PLS-CADP

يکشنبه 22 دي 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

(9)

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

يکشنبه 22 دي 1398
اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه (گروه دوم)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه (گروه دوم)

(6)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه (گروه دوم)

شنبه 21 دي 1398
اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

(15)

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

سه شنبه 17 دي 1398
اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

(67)

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

چهارشنبه 11 دي 1398

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره های حراست وزارت نیرو

سه شنبه 24 دي 1398

گزارش یرگزاری دوره مفاهیم و تجهیزات تولید انت ...

سه شنبه 24 دي 1398

گزارش برگزاری دوره سیستم های AC و DC

دوشنبه 23 دي 1398

گزارش برگزاری دوره GIS کاربردی در بخش انتقال ...

دوشنبه 23 دي 1398

گزارش برگزاری دوره ترانسفورماتورهای قدرت

يکشنبه 22 دي 1398

اطلاعیه برگزاری دوره PLS-CADP

يکشنبه 22 دي 1398