سه شنبه 1 مرداد 1398

آرشیو گروه های آموزشی

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

(4)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

دوشنبه 31 تير 1398
گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory

گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory

(1)

گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory

دوشنبه 31 تير 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

گزارش برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

(3)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع

يکشنبه 30 تير 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

گزارش برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

(4)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

يکشنبه 30 تير 1398
دوره های تیرماه سال 1398

دوره های تیرماه سال 1398

(72)

دوره های تیرماه سال 1398

يکشنبه 23 تير 1398
اطلاعیه برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث شبکه

(23)

اطلاعیه برگزاری دوره تجزیه و تحلیل حوادث شبکه

شنبه 22 تير 1398
اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

(14)

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

شنبه 22 تير 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

(21)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری

شنبه 22 تير 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

(7)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای طراحی شبکه های توزیع

شنبه 22 تير 1398
اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات خطوط انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات خطوط انتقال

(12)

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات خطوط انتقال

شنبه 22 تير 1398

آخرین اخبار

گزارش برگزاری دوره آشنایی با انواع حریم ها در ...

دوشنبه 31 تير 1398

گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي ق ...

دوشنبه 31 تير 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه ها ...

يکشنبه 30 تير 1398

گزارش برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری ...

يکشنبه 30 تير 1398

اعلام زمان و مکان تطبیق مدارک آزمون استخدامی ...

دوشنبه 24 تير 1398

دوره های تیرماه سال 1398

يکشنبه 23 تير 1398