سه شنبه 13 خرداد 1399

آرشیو گروه های آموزشی

گزارش اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه مهندسی آب

گزارش اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه مهندسی آب

(36)

اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه مهندسی آب در تاریخ 99/2/27 برگزار گردید.

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
گزارش برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت

گزارش برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت

(68)

سمینار تخصصی تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت در محل شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزار گردید.

يکشنبه 4 اسفند 1398
اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت

(70)

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت

دوشنبه 21 بهمن 1398
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه های توزیع

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه های توزیع

(59)

کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه های توزیع در محل شرکت توزیع آذربایجانشرقی برگزار گردید.

دوشنبه 21 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع

(91)

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب یابی و عمرسنجی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع

دوشنبه 21 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره  اصول مانور شبکه

گزارش برگزاری دوره  اصول مانور شبکه

(43)

گزارش برگزاری دوره  اصول مانور شبکه

يکشنبه 20 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره  آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

گزارش برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

(42)

گزاش برگزاری دوره  آموزش کاربردی نرم افزارDIgSILENT PowerFactory

يکشنبه 20 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره  عیب یابی از تاسیسات شبکه های توزیع

گزارش برگزاری دوره عیب یابی از تاسیسات شبکه های توزیع

(30)

گزارش برگزاری دوره عیب یابی از تاسیسات شبکه های توزیع

يکشنبه 20 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره  DCS مقدماتی

گزارش برگزاری دوره  DCS مقدماتی

(61)

گزارش برگزاری دوره  DCS مقدماتی

شنبه 12 بهمن 1398
گزارش برگزاری دوره PLS-CADP

گزارش برگزاری دوره PLS-CADP

(34)

گزارش برگزاری دوره PLS-CADP

سه شنبه 8 بهمن 1398

آخرین اخبار

گزارش اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه ...

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399

گزارش برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفو ...

يکشنبه 4 اسفند 1398

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانس ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه ه ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب ...

دوشنبه 21 بهمن 1398