شنبه 10 آبان 1399
تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399
کد 408

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 22 مهر 1399
  • ساعت 01
  • توسط تقی سامی
  • تعداد بازدید 14
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه 22 مهر 1399
  • ساعت 01
  • توسط بابک روحانی
نظرات شما
captcha refresh

آخرین اخبار

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه ه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه ...

سه شنبه 6 آبان 1399

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوا ...

دوشنبه 5 آبان 1399

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399