جمعه 4 مهر 1399
 
 





 

آدرس : تبریز - جاده سنتو - سه راه قراملک - مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

شماره تماس : ۹ - ۳۲۸۹۸۷۰۶ - ۰۴۱
فکس : ۳۲۸۹۵۰۲۳ - ۰۴۱