سه شنبه 13 خرداد 1399

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1399
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف
1 ممیزی انرژی صنایع غیر حضوری (مجازی)  99/02/27          30       -          4,575,000
2 مدیریت انرژی جامع  - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/03          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی جامع  - بخش عملی حضوری   99/05/04   99/05/06        24         3
3 ممیزی انرژی حرارتی غیر حضوری (مجازی)  99/03/10          18       -          2,745,000
4 مدیریت انرژی تخصصی برق - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/17          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی تخصصی برق - بخش عملی حضوری   99/05/11   99/05/13        24         3
5 ممیزی انرژی در ساختمان غیر حضوری (مجازی)  99/03/24          18       -          2,745,000
6 مدیریت انرژی تخصصی حرارت - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/31          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی تخصصی حرارت - بخش عملی حضوری   99/05/14   99/05/16        24         3
7 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  99/04/07          18       -          2,745,000
8 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/07   99/04/12        48         6        7,320,000
9 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/14   99/04/19        48         6        7,320,000
10 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/21   99/04/26        48         6        7,320,000
11 مدیریت انرژی تخصصی حرارت حضوری   99/04/28   99/05/02        48         6        7,320,000
12 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/04   99/05/09        48         6        7,320,000
13 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/11   99/05/16        48         6        7,320,000
14 ممیزی انرژی صنایع حضوری   99/05/19   99/05/22        30         4        4,575,000
15 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/25   99/05/30        48         6        7,320,000
16 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/01   99/06/06        48         6        7,320,000
17 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری   99/06/15   99/06/20        48         6        7,320,000
18 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/22   99/06/27        48         6        7,320,000
19 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/29   99/07/03        48         6        7,320,000
  توضیحات :            
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.    
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.

آخرین اخبار

گزارش اولین دوره شغلی اختصاصی آنلاین در گروه ...

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399

گزارش برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانسفو ...

يکشنبه 4 اسفند 1398

اطلاعیه برگزاری سمینار تست های عیب یابی ترانس ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی شبکه ه ...

دوشنبه 21 بهمن 1398

گزارش برگزاری دوره  سرویس، نگهداری، تست، عیب ...

دوشنبه 21 بهمن 1398