جمعه 3 آذر 1396

تقویم آموزشی

 
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های سه گانه ماده ۶۹ قانون اصلاح الگوی مصرف
و دوره ممیزی انرژی صنایع شش
 ماهه دوم سال ۱۳۹۶

دانلود فایل تقویم آموزشی

در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد ساعت تعداد روز هزینه آموزشی و پذیرایی با یارانه و تخفیف هزینه های رفاهی هزینه نهایی
 هر دوره
ناهار  مهمانسرا - شام - صبحانه
1 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/7/1 96/7/6 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
2 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/7/1 96/7/6 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
3 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/7/15 96/7/20 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
4 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/7/15 96/7/20 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
5 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/7/22 96/7/27 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
6 ممیزی انرژی صنایع 96/7/22 96/7/25 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
7 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/7/29 96/8/4 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
8 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/7/29 96/8/4 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
9 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/8/6 96/8/11 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
10 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/8/6 96/8/11 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
11 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/8/13 96/8/17 48 5      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
12 ممیزی انرژی صنایع 96/8/13 96/8/16 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
13 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/8/20 96/8/25 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
14 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/8/20 96/8/25 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
15 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/9/4 96/9/9 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
16 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/9/4 96/9/9 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
17 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/9/18 96/9/23 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
18 ممیزی انرژی صنایع 96/9/18 96/9/21 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
19 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/9/25 96/9/30 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
20 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/9/25 96/9/30 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
21 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/10/2 96/10/7 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
22 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/10/2 96/10/7 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
23 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/10/9 96/10/14 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
24 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/10/9 96/10/14 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
25 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/10/16 96/10/21 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
26 ممیزی انرژی صنایع 96/10/16 96/10/19 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
27 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/10/23 96/10/28 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
28 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/10/23 96/10/28 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
29 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/10/30 96/11/5 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
30 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/10/30 96/11/5 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
31 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/11/7 96/11/12 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
32 ممیزی انرژی صنایع 96/11/7 96/11/10 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
33 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/11/14 96/11/19 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
34 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/11/14 96/11/19 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
35 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/12/5 96/12/10 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
36 مدیریت انرژی تخصصی حرارت 96/12/5 96/12/10 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
37 مدیریت انرژی جامع (عمومی) 96/12/12 96/12/17 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000
38 ممیزی انرژی صنایع 96/12/12 96/12/15 30 4      2,200,000        840,000                       2,720,000                  5,760,000
39 مدیریت انرژی تخصصی برق 96/12/12 96/12/17 48 6      3,500,000     1,260,000                       4,080,000                  8,840,000

توضیحات
  در صورت عدم استفاده از هر یک از امکانات رفاهی، مبلغ هزینه مذکور از هزینه نهایی دوره کسر خواهد شد.    
  با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.    
  واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001051903008245 (شماره شبا IR040100004001051903008245 و شناسه واریز 347051954140103000000510260200)بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های 04132886741 و 04132886746 تماس گرفته شود.

 
لیست کارگاههای آموزشی جهت اجرا در شرکت ها و صنایع
 
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تعداد ساعات مدرس هزینه اجرای گروهی
1  تله های بخار 12 مهندس محمد کاظم ولی زاده ده میلیون ریال
2 مدیریت انرژی در پمپ ها 8 مهندس حبیب دولتشاهی ده میلیون ریال
3 مدیریت انرژی در کمپرسورها 8 مهندس علی فارسی ده میلیون ریال
4 بررسی چالش های مدیریت انرژی در ایران و جهان 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
5 آشنایی با تعرفه های برق صنعتی و بازار و بورس برق 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
6 مولدهای محلی تولید همزمان برق و حرارت و انرژی های تجدیدپذیر 16 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
7 اندازه گیری و ممیزی انرژی الکتریکی 8 مهندس سعید نجفی باغچه جوقی ده میلیون ریال
 
در صورت برگزاری کارکاههای آموزشی در محل شرکت ها، علاوه بر هزینه اجرا، هزینه تهیه بلیط، ایاب و ذهاب، اسکان و غذای برای اساتید بر عهده شرکت خواهد بود.
تاریخ کارگاههای آموزشی بر اساس توافق با شرکت ها و صنایع تنظیم خواهد شد.


 

آخرین اخبار

مصاحبه آزمون استخدامی نیروگاه اردبیل

چهارشنبه 1 آذر 1396

مصاحبه آزمون استخدامی نیروگاه اردبیل

چهارشنبه 1 آذر 1396

استخدام صنعت برق آذربایجان

دوشنبه 22 آبان 1396

استخدام صنعت برق آذربایجان

دوشنبه 22 آبان 1396

اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت نیرو

يکشنبه 14 آبان 1396

اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت نیرو

يکشنبه 14 آبان 1396