يکشنبه 19 مرداد 1399

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1399
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف
1 ممیزی انرژی صنایع غیر حضوری (مجازی)  99/02/27          30       -          4,575,000
2 مدیریت انرژی جامع  - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/03          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی جامع  - بخش عملی حضوری   99/05/04   99/05/06        24         3
3 ممیزی انرژی حرارتی غیر حضوری (مجازی)  99/03/10          18       -          2,745,000
4 مدیریت انرژی تخصصی برق - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/17          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی تخصصی برق - بخش عملی حضوری   99/05/11   99/05/13        24         3
5 ممیزی انرژی در ساختمان غیر حضوری (مجازی)  99/03/24          18       -          2,745,000
6 مدیریت انرژی تخصصی حرارت - بخش نظری غیر حضوری (مجازی)  99/03/31          24       -          7,320,000
مدیریت انرژی تخصصی حرارت - بخش عملی حضوری   99/05/14   99/05/16        24         3
7 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  99/04/07          18       -          2,745,000
8 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/07   99/04/12        48         6        7,320,000
9 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/14   99/04/19        48         6        7,320,000
10 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/04/21   99/04/26        48         6        7,320,000
11 مدیریت انرژی تخصصی حرارت حضوری   99/04/28   99/05/02        48         6        7,320,000
12 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/04   99/05/09        48         6        7,320,000
13 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/11   99/05/16        48         6        7,320,000
14 ممیزی انرژی صنایع حضوری   99/05/19   99/05/22        30         4        4,575,000
15 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/05/25   99/05/30        48         6        7,320,000
16 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/01   99/06/06        48         6        7,320,000
17 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری   99/06/15   99/06/20        48         6        7,320,000
18 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/22   99/06/27        48         6        7,320,000
19 مدیریت انرژی جامع  حضوری   99/06/29   99/07/03        48         6        7,320,000
  توضیحات :            
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.    
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره تجهیزات پست

سه شنبه 24 تير 1399

دوره مدیریت بحران برای مدیران آب منطقه ای استان اردبیل به صورت آنلاین
دوره مدیریت بحران برای مدیران آب منطقه ای است ...

سه شنبه 10 تير 1399

دوره رواناب سطحی و کنترل سیلاب
دوره رواناب سطحی و کنترل سیلاب

سه شنبه 3 تير 1399

اطلاعیه برگزاری دوره تولید و نیروگاه

دوشنبه 2 تير 1399

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های ثابت بهره ...

يکشنبه 1 تير 1399

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های ثابت بهره ...

يکشنبه 25 خرداد 1399