چهارشنبه 1 فروردين 1397

معرفی گروه آموزشی برق

آزمایشگاه های گروه آموزشی برق:
 1. آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 2. آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 3. آزمایشگاه مدار منطقی، اجراء کامپیوتر و میکرو پروسسور
 4. آزمایشگاه رله و حفاظت
 5. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 6. آزمایشگاه فشار قوی
 7. آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
 8. آزمایشگاه کنترل سیستم های خطی
 9. آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
 10. آزمایشگاه تابلو و تاسیسات
 11. کارگاه ترانسفورماتور
 12. کارگاه اجرا پست
 13. کارگاه خط گرم
 14. کارگاه پست هوایی
 15. کارگاه مدار فرمان
 16. کارگاه عیب یابی
 17. کارگاه سرکابل و مفصل بندب
 18. کارگاه کابل

آخرین اخبار

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون ...

چهارشنبه 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون ...

چهارشنبه 25 بهمن 1396

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذ ...

چهارشنبه 4 بهمن 1396

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذ ...

چهارشنبه 4 بهمن 1396

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

دوشنبه 2 بهمن 1396

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

دوشنبه 2 بهمن 1396