يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

معرفی گروه آموزشی برق

آزمایشگاه های گروه آموزشی برق:
 1. آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 2. آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 3. آزمایشگاه مدار منطقی، اجراء کامپیوتر و میکرو پروسسور
 4. آزمایشگاه رله و حفاظت
 5. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 6. آزمایشگاه فشار قوی
 7. آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
 8. آزمایشگاه کنترل سیستم های خطی
 9. آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
 10. آزمایشگاه تابلو و تاسیسات
 11. کارگاه ترانسفورماتور
 12. کارگاه اجرا پست
 13. کارگاه خط گرم
 14. کارگاه پست هوایی
 15. کارگاه مدار فرمان
 16. کارگاه عیب یابی
 17. کارگاه سرکابل و مفصل بندب
 18. کارگاه کابل

آخرین اخبار

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی نگهبانی

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی نگهبانی

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی اپراتور

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی رشته شغلی اپراتور

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397

کسب مقام دومی پنجمین دوره فستیوال ورزشی صنعت ...

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397

کسب مقام دومی پنجمین دوره فستیوال ورزشی صنعت ...

سه شنبه 18 ارديبهشت 1397