پنجشنبه 31 خرداد 1397
مجتمع
کتابخانه
نمازخانه
مهمانسرا
مرکز ملی انرژی
امور آموزشهای کوتاه مدت
غذاخوری
سالن ورزشی
آمفی تئاتر
گروه آموزشی برق