چهارشنبه 1 فروردين 1397

سعید نجفی


سعید نجفی باغچه جوقی
فوق لیسانس مهندسی برق-سیستم های قدرت
مدرس و پژوهشگر تمام وقت مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
Saeid Najafi Baghchehjoughi
Lecturer & Researcher in Iranian National Training Center for Energy Management
Email: najafi.b.s@gmail.com
Email: najafi.b.s@aherc.ir
رزومه
 
لینک ها
 
آخرین آمار جهانی و ملی در زمینه انرژی


 
 

معیار مصرف انرژی
 


آخرین اطلاعات مربوط به مولدهای  مقیاس کوچک
 
 
 

بازار برق ایران
 
 
 
 
 
 

 
 
لینک صفحه شخصی در گوگل وب (https://sites.google.com/site/najafibs/home)

آخرین اخبار

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون ...

چهارشنبه 25 بهمن 1396

آخرین مهلت ارائه مدارک جهت تطبیق مدارک آزمون ...

چهارشنبه 25 بهمن 1396

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذ ...

چهارشنبه 4 بهمن 1396

بازدید مدیر آموزش شرکت شهرکهای صنعتی استان آذ ...

چهارشنبه 4 بهمن 1396

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

دوشنبه 2 بهمن 1396

نتایج آزمون استخدامی صنعت برق

دوشنبه 2 بهمن 1396