سه شنبه 30 مهر 1398

آرشیو

رواناب سطحی و کنترل سیلاب

رواناب سطحی و کنترل سیلاب

(12)

رواناب سطحی و کنترل سیلاب

دوشنبه 29 مهر 1398
برگزاری دوره محاسبات فنی

برگزاری دوره محاسبات فنی

(11)

برگزاری دوره محاسبات فنی

دوشنبه 29 مهر 1398
اطلاعیه دوره آشنایی با نحوه بهره برداری و نگهداری و مسائل پایداری سدها

اطلاعیه دوره آشنایی با نحوه بهره برداری و نگهداری و مسائل پایداری سدها

(6)

اطلاعیه دوره آشنایی با نحوه بهره برداری و نگهداری و مسائل پایداری سدها

دوشنبه 29 مهر 1398
دوره های پدافند غیر عامل

کاتالوگ

دوره های پدافند غیر عامل

(29)

دورههای مجازی پدافند غیر عامل

يکشنبه 28 مهر 1398
اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

(79)

اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

چهارشنبه 24 مهر 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار  DIgSILENT PowerFactory

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار  DIgSILENT PowerFactory

(47)

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار  DIgSILENT PowerFactory

چهارشنبه 24 مهر 1398
اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

(33)

اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت بار

چهارشنبه 24 مهر 1398
اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

(41)

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقا

چهارشنبه 24 مهر 1398
شبکه­ های توزیع برق هوایی روکش­دار و عایق شده (روکش­دار، خودنگهدار و فاصله­دار)

شبکه­ های توزیع برق هوایی روکش­دار و عایق شده (روکش­دار، خودنگهدار و فاصله­دار)

(36)

شبکه­ های توزیع برق هوایی روکش­دار و عایق شده (روکش­دار، خودنگهدار و فاصله­دار)

چهارشنبه 24 مهر 1398
گزارش برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت برق

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت برق

(121)

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت برق

شنبه 20 مهر 1398

آخرین اخبار

رواناب سطحی و کنترل سیلاب

دوشنبه 29 مهر 1398

برگزاری دوره محاسبات فنی

دوشنبه 29 مهر 1398

اطلاعیه دوره آشنایی با نحوه بهره برداری و نگه ...

دوشنبه 29 مهر 1398

کاتالوگ
دوره های پدافند غیر عامل

يکشنبه 28 مهر 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ترانسفورماتورهای جریان و ...

چهارشنبه 24 مهر 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آموزش کاربردی نرم افزار ...

چهارشنبه 24 مهر 1398