پنجشنبه 30 خرداد 1398

آرشیو

دریافت کارت ورود به جلسه

دریافت کارت ورود به جلسه

(976)

دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه 25 خرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

(36)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

چهارشنبه 22 خرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

(19)

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

چهارشنبه 22 خرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (ویژه مدیران)

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (ویژه مدیران)

(27)

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (ویژه مدیران)

شنبه 18 خرداد 1398
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

(41)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کننده ها

دوشنبه 13 خرداد 1398
اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

(31)

اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

دوشنبه 13 خرداد 1398
اعلام قطعیت برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

اعلام قطعیت برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

(32)

اعلام قطعیت برگزاری دوره کارگاه سرکابل و مفصل بندی

يکشنبه 12 خرداد 1398
گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

(14)

گزارش برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398
مراسم تودیع و معارفه سرپرست واحد آموزشی اردبیل

مراسم تودیع و معارفه سرپرست واحد آموزشی اردبیل

(194)

مراسم تودیع و معارفه سرپرست واحد آموزشی اردبیل برگزار گردید.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
شروع دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

شروع دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

(146)

اجرای دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق به مدت 50 ساعت از روز شنبه مورخ 98/2/14 در دفتر اردبیل شروع خواهد شد.

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398

آخرین اخبار

دریافت کارت ورود به جلسه

شنبه 25 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه ها ...

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته

چهارشنبه 22 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره ایمنی در برق پیشرفته (وی ...

شنبه 18 خرداد 1398

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع قطع کنند ...

دوشنبه 13 خرداد 1398

اعلام قطعیت برگزاری دوره آشنایی با GIS

دوشنبه 13 خرداد 1398