دوشنبه 3 آذر 1399

آرشیو

اطلاعیه دوره آموزشی

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

(17)

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چهارشنبه 28 آبان 1399
اطلاعیه دوره آموزشی

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

(7)

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چهارشنبه 28 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

(28)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

سه شنبه 27 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

(17)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

(11)

اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

(11)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

(10)

اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

(19)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

(8)

اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(119)

اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

چهارشنبه 14 آبان 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن و ...

چهارشنبه 28 آبان 1399

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن و ...

چهارشنبه 28 آبان 1399

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تج ...

سه شنبه 27 آبان 1399

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات ...

دوشنبه 26 آبان 1399

اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم ه ...

دوشنبه 26 آبان 1399

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های ...

دوشنبه 26 آبان 1399